کنسرت هنرجویان آواز

هنرجویان گرامی، پروژه ی «کنسرت آوازی هنرجویان» برای رشد و تشویق هنرجویان به اجرای موسیقی و ارایه ی توانایی های فردی آن ها در برابر دوستان و آشنایان شان برگزار می شود. کنسرت با تنظیم قطعات برای چهار یا پنج نوازده و حضور نوازندگان حرفه ای برای اجرایی با استانداردهای بالا به اجرا در خواهد آمد. این کنسرت هدف های ارزشمند گوناگونی را دنبال می کند که در ادامه به آن ها اشاره می شود

 

به بار نشاندن دوره های گذرانده شده و به کار گرفتن آموخته های آکادمیک در اجرای زنده -

اجرا بر روی صحنه و تجربه ی ظاهر شدن در برابر مردم به عنوان تکخوان -

 درک آنسامبل و توانایی خواندن با همراهی ارکستر حرفه ای -

لذت از اجرای موسیقی و روبرو شدن با هیجان ها و اضطراب های کنسرت -

بالا بردن فرهنگ شنیداری و تشویق مردم برای گوش سپردن به موسیقی در سطحی بهتر از شرایط کنونی جامعه -

فراهم کردن شبی دلپذیر برای شنوندگان و مردم -

 کار تیمی و همیاری گروهی -

 

تدارکات گیلگمش

اجاره ی سالن -

طراحی پوستر -

 اطلاع رسانی و تبلیغ -

راه اندازی سیستم فروش بلیت -

تنظیم قطعات -

انتخاب نوازندگان -

تهیه ی سیستم صوتی -

تمرین با ارکستر -

مدیریت کنسرت و برنامه ریزی برای اجرا -

 

تدارکات هنرجویان

تمرین و تسلط بر قطعات در سطح مناسب -

اطلاع رسانی و دعوت دوستان و آشنایان به حضور در کنسرت -

همیاری در فراهم سازی مقدمات کنسرت و اقدامات مورد نیاز در روز کنسرت -

پرداخت هزینه های برگزاری برنامه به شرح زیر -

 

اجرای یک قطعه ۵۰۰ دلار -

اجرای دو قطعه، هر یک  ۴۰۰ دلار -

اجرای سه قطعه، هر یک ۳۵۰ دلار -

نکات مهم

هنرجویی که سه قطعه انتخاب می کند باید توانایی خواندن در سطح خوب هر یک از قطعات را داشته باشد در غیر این صورت تعداد قطعات شان محدود خواهند بود

قیمت بلیت کنسرت ۱۵ دلار خواهد بود و درآمد کنسرت (با کسر مخارج اجاره ی سالن و سیستم فروش بلیت) بین خوانندگان به نسبت تعداد قطعات تقسیم خواهند شد

پرداخت هزینه از راه سیستم پی پال یا به صورت چک به حساب بنیاد فرهنگ و هنر گیلگمش خواهد بود